İK UYGULAMALARI

Görev Tanımları: Şirket’teki görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla her görevin kesin ve açık tarifleri yapılır. Bu görevi yürütecek olan iş gören de bulunması gereken nitelikler tespit edilir.

Eğitim: Eğitimler, hem şirketin geleceği için en önemli kaynağı olan iş görenin gelişme ve öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, hem de organizasyonun ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeni gelişmelerin kazanılmasına yönelik olarak verilir. Eğitim talepleri çalışanlarımızdan alınır ve şirket politika ve hedeflerine uygun olan hem kişisel gelişime yönelik hem de teknik bilgi öğrenmek amaçlı eğitimler çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda verilir.

Performans Yönetimi: Çalışanlar belirlenmiş performans kriterlerine göre değerlendirilir. Başarılı iş gören, gelişmesi ve daha üst kademelere geçmesi için teşvik edilir, yetiştirilir ve gereğinde parasal ya da parasal olmayan yöntemlerle ödüllendirilir.

Kariyer Planlama: ISIŞAH bünyesinde yapılan Kariyer Planlama / Geliştirme sürecinin amacı, potansiyeli olanların erken fark edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkanları verilmesi, daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını planlamaktır. Her seviyede çalışana, kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimler verilir.

Oryantasyon: Şirkete yeni giren çalışana, şirketin amaçları açıklanır ve bu amaca ulaşmak için kendisinin katkısı üzerinde durulur. Bu doğrultuda yeni çalışanların hepsine Oryantasyon Planı uygulanır ve şirketi ve kurum kültürünü tanımasına fırsat tanınır.