İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan kaynakları politikası, şirketteki tüm işlerin insan kaynağı kullanılarak verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılması için; “Doğru İşe Doğru İnsan” felsefesinden hareketle, çalışanların seçiminde, işe yerleştirilmesinde, ücretlendirilmesinde, eğitiminde adil ve tutarlı uygulamalar içinde olmaktır. Şirketimizin temel vizyonunu gerçekleştirebilmek için nitelikli insan kaynağımızın gücünü daha da artırmaktır. Şirket hedeflerimize ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak, profesyonel bir işe alım süreciyle değerlerimizi yükseltecek yeni arkadaşlar istihdam etmek, sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak, ülke ekonomik yapısına paralel bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak, hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarımızın başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak, çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak, şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları gerçekleştirmek öncelikli hedeflerimizdir.

İş başvuru formu için tıklayınız.