KALİTE -İSG ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Müşteri kalite beklentilerini algılayan, değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştiren lider bir şirket olmayı hedefler.

Bu amaçla,

*İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirir, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimsemek.

*Tüm değer zincirindeki standartların dünya klasında olması için rekabetçilik hedefiyle sürekli gelişim sağlamak.

*Yeniliklere açık olmak ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmek,

*Tüm üretim ve hizmet aşamalarımızda çevre kirliliğinin önlenmesini izlemek, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının ve çevresel performansımızın geliştirilmesi,

*Firmamınzda müşter, ziyaretçi ve tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak

*Sürekli müşteri memnuniyetini tam zamanında hizmet ve teknolojik üretim ile arttırmak,

*Sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimi,çevre bilincinin arttırlması ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için eğitimler düzenlemek,

*Süreçlerinde ISO 9001 kalite yönetim sistemine ve sektörüne uygun tüm yasal standartlara, mevzuatlara,iş sağlığı ve güvenliği ve çevre mevzuatlarına uymak,

*Sürdürülebilir,yalın ve proaktif bir şekilde Entegre Kalite,Çevre ve İş sağlığı ve gücenliği yönetim sistemine tüm personelin kayılımını sağlayarak,etkinliğinin izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi firmamızın ana politikasıdır.

ISIŞAH Group bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşmasını sağlayacağını taahhüt eder.

GENEL MÜDÜR

MEHMET ŞAHİN