Insan Kaynaklari Politikasi

İnsan kaynakları politikası, şirketteki tüm işlerin insan kaynağı kullanılarak verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılması için; "Doğru İşe Doğru İnsan" felsefesinden hareketle, çalışanların seçiminde, işe yerleştirilmesinde, ücretlendirilmesinde, eğitiminde adil ve tutarlı uygulamalar içinde olmaktır. Şirketimizin temel vizyonunu gerçekleştirebilmek için nitelikli insan kaynağımızın gücünü daha da artırmaktır. Şirket hedeflerimize ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak, profesyonel bir işe alım süreciyle değerlerimizi yükseltecek yeni arkadaşlar istihdam etmek, sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak, ülke ekonomik yapısına paralel bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak, hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarımızın başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak, çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak, şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları gerçekleştirmek öncelikli hedeflerimizdir.

İş başvuru formu için resmin üstüne tıklayınız.

İK UYGULAMALARI

Görev Tanımları: Şirket'teki görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla her görevin kesin ve açık tarifleri yapılır. Bu görevi yürütecek olan iş gören de bulunması gereken nitelikler tespit edilir.

Eğitim: Eğitimler, hem şirketin geleceği için en önemli kaynağı olan iş görenin gelişme ve öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, hem de organizasyonun ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeni gelişmelerin kazanılmasına yönelik olarak verilir. Eğitim talepleri çalışanlarımızdan alınır ve şirket politika ve hedeflerine uygun olan hem kişisel gelişime yönelik hem de teknik bilgi öğrenmek amaçlı eğitimler çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda verilir.

Performans Yönetimi: Çalışanlar belirlenmiş performans kriterlerine göre değerlendirilir. Başarılı iş gören, gelişmesi ve daha üst kademelere geçmesi için teşvik edilir, yetiştirilir ve gereğinde parasal ya da parasal olmayan yöntemlerle ödüllendirilir.

Kariyer Planlama: ISIŞAH bünyesinde yapılan Kariyer Planlama / Geliştirme sürecinin amacı, potansiyeli olanların erken fark edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkanları verilmesi, daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını planlamaktır. Her seviyede çalışana, kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimler verilir.

Oryantasyon: Şirkete yeni giren çalışana, şirketin amaçları açıklanır ve bu amaca ulaşmak için kendisinin katkısı üzerinde durulur. Bu doğrultuda yeni çalışanların hepsine Oryantasyon Planı uygulanır ve şirketi ve kurum kültürünü tanımasına fırsat tanınır.

İŞE ALIM SÜRECİ

İşe Alım & Oryantasyon: Vizyon, Misyon ve Politikamız doğrultusunda; "en iyi" leri bünyemize katmak ve "Doğru İşe Doğru Çalışan" sloganını yaşatmak için tüm ihtiyaçlarımızda başvurmak üzere "yenibiris.com" sitesi aracılığıyla aday havuzu oluşturulmaktadır. Tüm grup şirketleri için sene boyunca çeşitli özellikte ve farklı niteliklerdeki pozisyonlar için ilanlar yer almaktadır. İlanlar için yapılan başvurular arasından, şirketimiz ihtiyaçları doğrultusunda en uygun bulunan adaylar seçilerek görüşmelere davet edilmektedirler. ISIŞAH olarak işe alımlarda en önem verdiğimiz noktalardan birini de yetkinlikler oluşturmaktadır.

Mülakat Süreci: İlan edilen açık pozisyonlardan uygun olanlar için görüşmeye davet edilen adaylar görevlerin niteliğine göre mülakat sürecindeki görüşmelerin bazılarını ya da tümünü yaparlar. Bunlar; Yetkinlik Mülakatları, Teknik Mülakatlar, Yabancı Dil Mülakatı, Beceri Mülakatı, Kişilik Envanteri, Özel Amaçlı Mülakatlar 

Bu aşamalarda başarılı bulunan adaylar, oryantasyon eğitimi ile ISIŞAH'da iş hayatlarına adım atarlar. Çalışanlar oryantasyon programı kapsamında çalışacakları firma ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmanın yanında tüm grup ile ilgili detaylı bilgiye de sahip olurlar. Sonrasında bölüm ve göreve göre farklı sürelerde "iş başı eğitimi" görürler.